Visie

Strome lewende water, sodat ons 'n seen vir ander kan wees. 

 Lewende water

 

Missie

Ontvang strome helende water en maak ‘n koninkryksverskil oral waar jy gaan.

 

Waardes

 

BYBEL

Ons glo dat onderrig die katalisator is vir
transformasie in die lewe van individue en van die gemeente Rom 12:7, 2
Tim. 3:16-17. Die Woord van God is die bron en basis vir ons onderrig.

 

DEERNIS

Ons glo dat verlore mense vir God saakmaak,
daarom moet hulle ook vir die kerk saakmaak. Luk 5: 30-32, Luk 15, Matt
18:14.

 

RELEVANT

Ons glo dat die kerk relevant vir sy tyd moet
wees terwyl hy ten alle tye leerstellig suiwer bly. 1 Kor. 9: 19-23.

 

EGTHEID

Ons glo dat Christus se volgelinge se lewe
egtheid moet weerspieël en dat hulle voortdurend moet strewe om te
groei. Ef 4: 25-26, 32. Hebr. 12:1, Fil. 1:6

 

EENHEID

Ons glo dat die kerk as ‘n eenheid moet
funksioneer, met mans en vrouens wat diens lewer met die gawes wat die
Gees hulle gegee het. 1 Kor. 12 en 14, Rom. 12, Ef 4, Psalm 133:1

 

LIEFDE

Ons glo dat liefdevolle verhoudings elke aspek
van die gemeente se lewe moet deurgloei. 1 Kor 13, Neh.3, Lukas 10:1,
Joh. 13: 34-35.

 

GROEI 

Ons glo dat lewensverandering die beste
plaasvind in kleingroepe. Lukas 6: 12-13, hand. 2: 44 - 47.

 

UITNEMENDHEID

Ons glo dat uitnemendheid God eer en
mense inspireer. Kol. 3: 17, Mal. 1: 6-14, Speuke 27: 17.

 

LEIDING 

Ons glo dat ons gemeente gelei moet word deur
mans en vrouens wat die gawe van leierskap het. Neh. 1 en 2, Rom. 12: 8,
Hand. 6: 2-5.

 

OORGAWE

Ons glo dat volle oorgawe aan Christus en sy
saak normaal is vir elke gelowige. Dit sluit sake in soos diensbaarheid,
betrokkenheid, arbeidsaamheid ens. 1 Kon. 11: 4, Fil 2: 1-11 en 2 kor
8:7