Preke 2013

   
Oujaarsdiens (Ons lewe in die hede, droom van die toekoms, maar leef ewige waarhede van die verlede) – 1 Johannes 4:7-16
Here, laat my stadiger deur die lewe gaan. – Prediker 3
‘n God wat gee. – Johannes 3:16-
Jesus se vir hom: Goed, jou geloof het jou gered. – Lukas 19:1-10
Die skat in jou hart! - Titus 2:11-15
Kan die vrede van Kersfees nog vandag gebeur? – Jesaja 8:33-9
Gee ons ‘n helder somer Kersfees. – Matteus 4:1-
Jesus in my hart (kinderdiens).
Die verhaal van die Barmhartige Samaritaan (vervolg...) – Lukas 10:25-
Wat het jy bedoel daardie dag toe jy ja gesê het? – Johannes 21:1-
Hoe lyk ek, vir myself in die spieël? - Romeine 8
Hoekom Kerk? – Efesiërs 3:1-11
'n Lewe vol blydskap en sonder sorge. – Filippense 4:4-7
Ek wil groei Here! – 1 Korintiërs 3:1-9
Bereikbaar, betroubaar en beskikbaar. – Nehemia 1
God in ons, ons in God; om te kan leef in hoop. – Kolossense 2:9-
Hoe om 'n groot geloof te hê. - Matteus 15:21-28
Onthou jy nog dat jy gedoop is?
‘n Hart soos God sin.
As God ons roep, hoe kan ons weier? - Jeremia 1:1-10
Gaan leef God se genade sodat die wêreld ‘n beter plek vir almal sal wees. – Lukas 4:14-
Laat ons lewe in die lig wat van die Here af kom. – Jesaja 2:1-5
Hoor jy nog God se fluister stem? - Handeling 9:3-19
Gebed en onsekertye
Leef in ‘n gesonde verhouding met jouself en ander – twee kante van dieselfde muntstuk.
Gesonde verhoudings met mekaar - 1 Johannes 10:1-21
‘n Nuwe tyd vra ‘nuwe manier van dink en leef. - Lukas 5:33-6
‘n Gesonde verhouding met God. - Lukas 10:25-37
Waar staan jy met God? - Psalm 137
2 Korintiërs 5:11-6:13
Psalm 139
Waar is Jesus dan? - Handelinge 1:1-11
Die tyd waarin ons leef vereis dapper denke. – 1 Korintiërs 1:4-10
Uitgenooi om saam te dans - Filippense 2:5-
Paasfees is verby, wat nou? - Johannes 19:28-
Voete van klei – Psalm 15:1-5
Kerk is wie ons is, nie waarheen ons gaan nie. – Johannes 20:1-
Is ek gereed om saam met Jesus gekruisig te word? - Galasiërs 2:15-
KPO-gemeente is ‘n stad op ‘n berg wat nie weggesteek kan word nie. – Matteus 5:13-20
Jou woorde: veroorsaak dit lyding of heling? – Matteus 5:21-24
Neem jou kruis op - Markus 8:27-38
Wat pak jy vir jou kinders as bagasie vir hul lewensreis? - Matteus 11:25-30
Is jy ‘n een of ‘n nege? - Lukas 17:11-19
Kan jy jou wêreld verander voor jou wêreld jou verander? – 2 Korintiërs 5:17 - 6
Wat gaan 2013 alles oplewer? Moet ons maar wag en kyk? – Prediker 11
Gesindheid vir gesondheid. - Filippense 1:27 - 2:4
…en wat nou as God nie ons gebede verhoor nie?
Drie opdragte, drie beloftes. - Matteus 7:7