Argief

   
Ek is….die Weg, die Waarheid en die Lewe – Johannes 14
Ek is….die goeie Herder. - Johannes 10
Kerssangdiens - Matteus 1:18 - 2:12
Ek is….die opstanding en die lewe – Johannes 11
Ek is….die brood wat lewe gee! – Johannes 6:41-
Die kerk is soos ‘n huis met oop vensters waardeur mense van buite inkyk. - Romeine 12:9-
Leer my U wil, Heer, U doel met my.
God gebruik my ten spyte van my omstandighede.
Beleef egte gemeenskap en dien in liefde.
Die ware jy - Romeine 12
Om jouself volledig aan God oor te gee
Die eerste tree op reis Romeine 12
Geneem, geseën, gebreek en gedeel - Nagmaal
Hoe glo ‘n mens? – Romeine 4:13
Ek sou graag eendag nog wou.....
Deel van God se familie, of net ‘n loseerder? – Efesiërs 2:19
Om te kan deel in die ewige lewe, het jy ‘n hartoorplanting nodig. - Johannes 3:1-15
In my lewe – 2 Korintiërs 1:3-
Is jy op hierdie stadium van jou lewe beter of slegter af, as toe jy begin het? – Habakuk 3:2, 16-19
Ek sal U volg, Here, maar nie nou nie. - Lukas 9:57-
As ek my lewe kon oor hê.
God se gratis geskenk - Matteus 7:7-12
Genesis 12 & Hebreërs 11
Hoe sien jy die koninkryk van God? - Lukas 17:20-
Kruisiging en Opstanding, Hemelvaart en Wederkoms - 1 Timoteus 3:14-
Hemelvaart - Handelinge 1:1-11
Die hart van ‘n moeder – 2 Tessalonisense 2:1-9
Tye is sleg maar God is goed - Psalm 14 en Matteus 5:3-9
Wat wys jou spieël? – 2 Korintiërs 3:1-18
‘n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop.
Opstanding - Markus 11 & 16
Goeie Vrydag - Lukas 23:26-46
Gee net 'n tree terug - Johannes 19:17-27
As ek my laaste asem uitblaas - Lukas 13:44-
Waar sit jou God - Handelinge 17:16-
Hou jou oog op Jesus - Hebreërs 12:1-3
Gaan saam op reis - Levitikus 19:1-
God wil jou werklik verander - Romeine 7:12-25
Strome lewende water vanuit die tempel – Johannes 7:1-10
Maak ons kinder Koninkrykskinders - Lukas 18:15-17
Ontdek ‘n hele nuwe wêreld deur net jou bril te verander - Psalm 73:26
“Nalopers of Navolgers van Jesus”
Nuwe betekenis uit ou-ou woorde - Lukas 24
Sal jy die Here herken wanneer Hy op jou pad kom? - Matteus 25:1-13
My wens vir jou - Jesaja 40:1-31
Kersfees in Christus se voetspore - 1 Petrus 2:18-25
Gee ons vrede – Filippense 4:2-9
Sy genade is vir jou genoeg – Efesiërs 2:1-10
Kerssangdiens
Wanneer word dit tog Kersfees? - Lukas 2:1-
Jesaja 60:1-3
Doop - Efesiërs 1
Beheer jou tong
Die kosbare erfenis van die Hervorming - Psalm 23
Ek en my huis, ons sal die Here dien – Josia 24 :1-26
In God se Koninkryk is daar troos – Lukas 14:15-24
Jesus loop op die water - Matteus 14:22-32
Vol battery, maar slegte konneksie! - 1 Korintiërs 1:18
Staan op uit moedverloor se vlakte - Johannes 16:25
Beskerm jou gesin teen dodelike virusse - Verskeie gedeeltes
Jou nietige, verganklike lewe op aarde is 'n Godsgeskenk, daarom het jou lewe betekenis vir jouself en ander - Prediker 12
Waag dit om te droom – Joel 2:18-32
God het nooit ‘n belofte gemaak wat te goed is om waar te wees nie – Klaagliedere 3:18-33
Sien jy kans om vir jou geloof te leef? – Hebreërs 11
Meer van Hom en minder van my - Johannes 3:22-
Die verskil van Dissipelskap en lidmaatskap - Romeine 8:26-30
Om by die Nagmaal verwondering en geborgenheid in die verborge God te ervaar - Lukas 24:1
Om te bly glo ten spyte van alles is moeilik en God weet dit - Markus 5:21-24 & 35-43
Baie godsdienstig maar ongered - Handelinge 10 & 11
Op reis deur die lewe - Johannes 21
Kry die berg agter jou – Jakobus 5:13-15
Pinkster - Kolossense 1:9-
Julle sal krag van Bo ontvang en bemagtig word om sendingwerk in die wêreld voort tes sit - Lukas 24:45 & Handeling 1
Laat U Koninkryk kom - Matteus 6:5-14
Hemelvaart –Johannes 14:15-31
Ontdek die familie wat jy nie gehad het nie - Johannes 20:11-
Jy het gewen- Romeine 8:31-
'n Gemeente van verloste sondaars - Johannes 20:19-23
Ek het jou op jou naam geroep - Jesaja 43:1-8 & 44:1-5
God se kant en my kant - Markus 8:31-9:1
Wanneer Jesus in jou hart opstaan verander alles - Johannes 20:19-25
Jesus se kruiswoorde leer my hoe om my kruis te dra - Matteus 16:24-28
Vergifnis het twee kante, God se kant en my kant. - Kolossense 2:6
Is jy ‘n mosterdsaadjie? - Markus 4:30-34
Jesus het gely om ons familie gemaak. - 1 Korintiërs 12:12-27
Het die toekoms ‘n kerk nodig? - Matteus 23:1-12
Drie oefeninge vir groei na Christus toe.– Romeine 8:26-30
Die wêreld draai en ons draai saam. - Prediker 3:1-9
Die voorreg om vir Christus te sterf - Filippense 1:27-2:4
'n Koningkryk waar sorge en kommer verdwyn - Matteus 6:25-34
Waarlik hierdie Jesus is die Here - Markus 11:1
Doopdiens - Jeremia 1:4-10
Die Jesus wat ek nooit ontmoet het nie (2)- Markus 9
Die Jesus wat ek nooit geken het nie (1) - Matteus 10:34-39
Die vrou en Jaïrus se dogtertjie - Markus 5:21-42
Leef iemand raak in 2011. - Prediker 9, 5 en 3
Soek na die wil van God. - Johannes 6:37-40
Vandag is hierdie Skrifwoord vervul - Lukas 4:21
Groet die Oujaar. - Psalm 102
Wat het jy met Kersfees gemaak? - 1 Petrus 1:1-9
Kersfees
Hoe om 'n ware Christusfees te vier? - Matteus 10:40-11:1
Hoe om 'n Kersfees gemeente te wees? - Matteus 16:13
Die Christusfees bring lig. - Johannes 1:1-18
Waar is God? - Rut 2:8-14
Dit wat ons hier ontvang het, moet ons gaan uitdeel. - Johannes 13
Keer jou wêreld binne drié weke om. - Handelinge 17
Waar sit jy? - Efesiërs 2:1-9 Luister na die moontlikhede.
Geloof wat jou lewe verander, nie net omstandighede nie. - Lukas 17:11-19
Roudiens vir wyle William Vermeulen
Proefpreek Wouter van Wyk. - Filippense 1:12-26
Die gelukkigste mens is hy wat geleer het om God te loof en om God te aanbid. - Romeine 11:33
Julle is die sout van die aarde en die lig in die wêreld. - Matteus 5:13-16
Die liefdevolle Pa en sy twee seuns. - Lukas 15
Wanneer jou knieë bewe, is dit tyd om te bid. - Daniel 2:1-20
Wat as 'n mens alles verloor? - Job 1:20-22
Wees weer kind. - Matteus 18:1-7 en 10-14
Jesus kom na mense toe wat hoop verloor het en verward is. - Lukas 24:13-35
Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. - Matteus 6:6-9
Koningin van jou huis. - 1 Petrus 3:1-7
Besef jy werklik hoe naby God is? - Verskeie gedeeltes
Alle groei nie na God is groei na verrotting. - Exodus 32 & Handelinge 1:12
Die verlore seun.
Klein bietjie dissipline kan jou lewe vir ewig verander. - Josia 1:7-9 Spreuke 23:23-25
Is dit mal om te bid? - Samuel 1:9->
Wat is die mens? - Psalm 8
Jy kan God nooit teveel vertrou nie. - Johannes 10:22-30
Tye is selg, maar God is goed. - Jesaja 2:1-5
As jy nie al die pad wil gaan nie, hoekom begin? - Johannes 6:41-69
Dis nou tyd om grond te koop! - Jeremia 32:1-15
Dink jy ooit daaraan dat Jesus Christus vir jou bid? - Hebreërs :23
Het jy al iets tevergeefs gedoen? - 1 Korintiërs 15:1-11
Waar daar liefde en deernis is daar is God die Heer. - Matteus 12 en Johannes 19:25-27

Gevreesde sindroom vir my geloof - Handelinge 2:41
As jy nie groei nie, lewe jy nie werklik nie. - 1 Korintiërs 12:12-27
Wie het jou valskerm verpak? - Spreuke 3:1-12
Om die opgestane Here in die Erediens te ontmoet. - Lukas 24:36
Verwerping; ek, Jesus, God. - Goeie Vrydag
Lyding - 2 Samuel 18:24 - 19:8
Die misterie van Jesus se kruis. - Johannes 19:31-42
Wat gaan op jou grafsteen staan? - Psalm 103
Dope - Markus 10:13-16
Gereed vir sterf maar nie vir lewe nie? - Efesiërs 5:6-20
Is jy IN of is jy UIT?
Die Here het my op my naam geroep. Ja Here, hier is ek. - Lukas 19:1-10
Die Here het my op my naam geroep. Ek behoort aan hom. - Lukas 19:1-10
Jou geloof kan berge versit - Jeremia 7:9-11 en Markus 11:12-25
Ek wil hierdie jaar nog?
Vreugde in Gebed - Filippense 1:1-11
Is jy beter- of slegter af aan die einde van die jaar? - Hábakuk 3:2, 16-19
Wat is in jou skatkis? - Matteus 6:1-24
Rig jou oë op Jesus. - Hebreërs 12:1-3, 2 Korinthiërs 3:18
Waar soek jy? - Matteus 2:1
Jesus roep die kindertjies - Markus 10:13-21
Wat help dit jou dat jy die Here dien? - Maleagi 3:13-18
Hoe herken jy God op jou pad? - Lukas 24:13
Spieëltjie-spieëltjie sê vir my? - Jakobus 1:19-37
Hoe kan ons probeer om die lewe te verstaan? - Efesiërs 3 en Prediker 1
Laat die sonlig van God se beloftes oor jou skyn - Matteus 6:25-34
Is ek werklik die mens wat almal sê ek is?
Wat verwoes die gesin se gesondheid? - Ps. 32
Tel op, die stukkies van jou lewe - Psalm 34
Gesonde gesinne weet om te sê: Vertrou net - Efesiërs 1:15-23
Gesonde gesinne weet hoe om somme te maak - Prediker 4:7-12
Gesonde gesinne beveg die monster van morele verval saam - Genesis 19
Ek wens ek kan myself deur jou oë sien - 2 Korintiers 3
Gesonde gesinne weet ons almal bly in huise van glas. - Johannes 8:1-11
Gesonde gesinne: Die perfekte, normale gesin met gesonde gewoontes.
Gesonde gesinne weet bagasie het lewenslang gevolge - Matteus 11:25-30
Watter geskenk sal jy vir jou gesin gee? - Johannes 13
Die rol van die vrou in die gesin - Spreuke 31
Gesonde gesinne waak teen verbale geweld - Matteus 5:17-26
Die reus word wakker - Efesiërs 2:1-10 en 4:1-16 Voorlegging
God roep jou / stuur jou - Lukas 5
6de van ‘n reeks oor 6 mites van Geloofsgroei - Jakobus 1:19-27
5de van ‘n reeks oor 6 mites van Geloofsgroei - Handelinge 2 : 41-47
4de van ‘n reeks oor 6 mites van Geloofsgroei - Jakobus 2:14
3de van ‘n reeks oor 6 mites van Geloofsgroei - Matteus 14:22-33
2de van ‘n reeks oor 6 mites van Geloofsgroei - 1 Timoteus 4:1-16
1ste van ‘n reeks oor 6 mites van Geloofsgroei - Romeine 6:1-14
Jesaja 27:1-6 - Johannes 16:5
Waarna is jy opsoek? Wil julle nie ook weggaan nie? - Johannes 6:41-59
Hemelvaart
Wie is Jesus? - Matteus 16:13
God toets ons geloof - Jakobus 1:1-8
Bou jou verhoudings op God se reëls
Die rower van ons vrede en vreugde
Ons leef saam
Hoe ons mekaar help groei
Reik saam uit
Geskep om soos Christus te word - Romeine 8:26-30
Geskep vir God se gesin - 1 Korintiers 12:12-27
Geskep vir God se behae - Kolossense 1:9-14
Waarom is ek hier? - Kolossense 1:15-20
Sewe faktore tot 'n verskil - Markus 2:1-12
Nuwejaars voornemens - Matteus 22:34-40 en 28:16-20
Wat se bagasie dra u saam met u? - Filippense 3:7-14
Vadersdag - 2 Timoteus 3:10-17
Waar is God wanneer ons ly en swaarkry? - 2 Kronieke 32:1-23
Slaap God? - Matteus 8:23-27
Jesus loop op die water - Matteus 14
Ek is die Lig vir die wêreld - Johannes 8
Rentmeesterskap - Johannes 5:1-17
Moedersdag - 1 Konings 3:16-28
Geloof die kenmerk van swak mense - Genesis 18:1-15
Daar is Hoop in lyding - Filipense 4:6
Lyding - Filipense 2:1-11
Hoe gee ons rekenskap oor ons arbeid? - Efesiërs 2 & 4
Wie sê julle is Hy? - Matteus 26:69-75
Vir die onderwys - Deuteronomium 6:6; Mattheus 18:6
Geloof die kenmerk van swak mense - Genesis 18:1-15