Barmhartigheid - Uitreik na Piet Potgieter Monumenttehuis Potgietersrus, 11-12 Junie 2016

Ons het besluit om nie net goed te stuur nie, maar ook self daar besoek af te lê. Nee ons wil twee dae daar saam met hierdie mense spandeer en bande bou.

Ons sien uit na die kuier saam met die ou mense, maar net die wete dat ons ‘n klein verskilletjie maak, maak mens se hart sommer bly.

 

Kliek en kyk hierdie video vertel die storie van die Pottie Uitreik

 

Kyk na die 2016 uitreik foto's op Facebook

 

Hier is so bietjie inligting oor die tehuis.  Dit is maar een van die Nederduitsch Hervormde Kerk se tehuise vir bejaardes:

Daar is tans 79 inwoners in die tehuis, waarvan 3 hierdie jaar 101 jaar oud word!
8 inwoners is tussen 91 en 100
27 tussen 81 en 90
28 tussen 71 en 80
14 jonger 70.

Die Tehuis voorsien 24 uur alles omvattende diens aan bogenoemde inwoners en ook nooddienste aan 117 seniors wat op die terrein woonagtig is, hetsy in woonreg meenthuise/woonstelle of in huurwoonstelle en kommune soort huise.

Ons is dankbaar om oor die deeltydse diens van 'n arbeidsterapeut te beskik, en om musiekterapie aan Alzheimer inwoners te bied deur Nesta Malan ('n vrywilliger ). Alle personeel wat met Alzheimer pasiënte werk is ook deur die Alzheimervereniging opgelei op 'n weeklange kursus.

Twee eredienste word weekliks deur ons plaaslike leraars hanteer. Seniors op die terrein het ook weekliks 'n stokperdjiegroep, waar die mooiste handgemaakte artikels geskep word om deel te vorm van die fondsinsameling van die Tehuis. Skenkings van wol, lint, materiaal, krale, ens word altyd verwelkom. Weeklikse kunsklasse word deur pastoor Vigus aangebied, waar baie verborge talent ontdek word.

Gereelde sosiale funksies word ook vir alle seniors op die terrein aangebied – braaivleis/boeremusiek, potjiekos, gaskunstenaars en vele meer is aan die orde van die dag.

Die Tehuis gaan ook soos meeste Welsynsorganisasies gebuk onder moeilike finansiële omstandighede, veral in terme van voorsiening van medikasie, klerasie, doeke en toiletware aan talle van ons inwoners.

Ons staan in dankbare afhanklikheid van ons Hemelse Vader.

Ons tehuis bestaan uit:

Die 24-uur versorgingsdiens sluit die volgende in:

  • 3 Etes per dag
  • Volledige wassery
  • Hoësorgafdeling vir 24 bejaardes met seniele demensies     
  • Pastorale sorg
  • Versorging vir gestremdes
  • Emosionele ondersteuning
  • Skoonmaakdienste
  • Privaat arbeidsterapeut, fisioterapeut en geneesheer      beskikbaar op aanvraag

Kamerfasiliteite met eie geriewe

4 diensehuise met eie stort en toiletfasiliteite per kamer.   Inwoners deel ‘n gemeenskaplike sitkamer en kombuis, waar aandetes voorberei kan word. 

Woonregwoonstelle:

Karee, Kiepersol en Maroela woonstelle bestaan uit woonreg- en huurwoonstelle. Ondersteuningsdienste word aan behuisingseenheid gelewer vanuit die tehuis.

  • Kareewoonstelle bestaan uit 16 woonregwoonstelle wat se      grootte wissel vanaf 74.3 tot 114vkm².  Kiepersolwoonstelle bestaan      uit een –en tweeslaapkamer woonstelle en wissel die grootte van      woonstelle, en die kleinste is 32 vkm²   en grootste woonstel is      42vkm²
  • Die nuutste toevoeging is Maroelawoonstelle wat bestaan uit      13  een –en tweeslaapkamerwoonstelle wat se groottes wissel van 85.5      vkm