Stadiums binne die huwelik

Stadium 1: Fantasie
Hierdie tydperk strek vanaf die eerste tot die derde jaar. Die egpare is geneig om te dink dat alles omtrent hulle maat wonderlik is. Foute word net soms raakgesien en word eerder beskou as oulik as wat die beskou word as hinderlik. Dit word ook die wittebroodstadium genoem. Soms kan hierdie stadium verby wees binne drie maande.

Stadium 2: Vergelyk
Hierdie stadium duur vanaf twee tot sewe jaar. Gedurende hierdie stadium kom die egpaar onderlinge teleurstellings teë. Hulle ontdek dat hulle maat hulle seermaak deur sy/haar gewoontes en optredes. Dit kan in werklikheid die eerste teken wees dat die huwelik besig is om tot niet te gaan. Die paar begin dan om hulleself met die ander persoon te vergelyk en ervaar intense ongemak met dit wat hulle van hulle maats evalueer.

Stadium 3: Realiteit
Hierdie fase kan vanaf 5 tot 10 jaar duur. Gedurende hierdie fase besef die egpaar dat sommige vordering aan hulle maats self sal plaasvind maar dat daar ander gebiede is waar nóg jy nóg jou maat sal verander. Die egpaar besef ook dat hulle nie altyd aan mekaar se verwagtinge kan voldoen nie en raak meer bewus van die onvolmaaktheid van die maat.

Stadium 4: Besluite
Hierdie stadium kom gewoonlik voor vanaf 2 tot 15 jaar. Die realiteit van die verhouding word aanvaar, dikwels met gemengde gevoelens. 'n Groot vraag in hierdie stadium is of ek die veranderings wil maak wat nodig is om aan te pas by my maat sodat die konflik nie inmeng by die groei van die huwelik nie.

Stadium 5: Skeiding
Dit kom vir die meeste pare voor van 14 – 20 jaar. Vir sommige pare is die groot stryd om te besluit of hulle bymekaar moet bly, aanpas en die huwelik laat werk of om uit mekaar te gaan en te skei (Indien laasgenoemde dan begin die rousmartproses). Pare wat bymekaar bly kan ook uit mekaar dryf. Gedurende hierdie stadium tree talle getroudes op soos getroude alleenlopers wat gesindheid en gedrag teenoor mekaar betref. Dikwels is dit ook die fase waar uiteindelik hulp gesoek word om die huwelik te red.

Stadium 6: Weer saam
Hierdie stadium kom voor wanneer 'n paar, te spyte van wat in die huwelik gebeur het en die verskille wat hulle tussen hulle besef het, besluit dat hulle steeds getroud wil bly. Hulle verbind hulle opnuut tot hulle maat en die voortgesette groei van die huwelik. Skei is dan nie meer 'n opsie nie.

Stadium 7: Nuwe vryheid
Hierdie stadium kom voor vanaf 20 – 25 jaar en langer voor. Elke maat is vrygestel van die druk om so hard te probeer en die verhouding vloei gemakliker.

Kliek hier en lees meer oor hoe die Intiem tydskryf die fases beskryf.
Kliek hier en luister na Dr. Wimpie van Schoor oor God se reëls vir verhoudinge.
Kliek hier en lees meer oor God se bepalings van verhoudinge, volgens Ds. Hennie Nel.